agile Product roadmap

Tips voor een succesvolle Product Roadmap in een agile omgeving

In een agile omgeving vormt de roadmap een cruciale rol om context te geven aan het dagelijkse werk van een development team. Het helpt om tot een gedeelde waarheid te komen over de toekomst van een product. Maar hoe kom je tot een goede product roadmap? En hoe zorg je ervoor dat je het grotere plaatje kunt laten zien? Lees onze tips voor een succesvolle Product Roadmap!

Voorkom de waan van de dag

De product roadmap is een visualisatie van de visie, richting en voortgang van een product, uitgezet in de tijd. Te vaak wordt er geprioriteerd in de waan van de dag. Hierdoor lijkt het laatste idee ook het belangrijkste. Het gevolg is dat er aan van alles tegelijk wordt gewerkt.

Wat mij betreft is de grootste mythe rondom agile dat er geen plannen worden gemaakt. Het gaat er juist om dat je in staat bent je plan aan te passen aan het snel veranderende landschap waarin we tegenwoordig actief zijn. Een inmiddels bijna 20 jaar oude waarde uit het Agile Manifesto vertelt ons nog steeds dat het gaat om

“Inspelen op verandering boven het volgen van een plan”

 

Een product roadmap is dus niet in beton gegoten maar moet juist helpen om in te spelen op veranderende klant feedback en veranderingen in de markt. Dit doe je door nieuwe inzichten af te wegen tegen items op de roadmap. Moeten we meebewegen of vasthouden aan ons plan? Het is dus vooral een communicatiemiddel.

Hoe zet je de product roadmap in

Product owners gebruiken de product roadmap om de samenwerking met het development team te stimuleren en het helpt hen om consensus te bereiken over hoe het product zich zal ontwikkelingen in de tijd. Het versterkt daarmee de verbinding tussen teams en stakeholders. Teams hebben soms geen idee waarom ze aan bepaalde user stories werken. Met een goede product roadmap laat je het grotere plaatje zien. Om je op weg te helpen geven we je onze tips voor een goede product roadmap.

Hoe kom je tot een product roadmap?

Een goede product roadmap valt of staat met een glasheldere product visie. Als je niet weet waar je heen gaat is elke route goed. Zorg dus eerst voor een gedeelde productvisie met het team en stakeholders. Als deze helder is kun je gaan bouwen aan de roadmap.

We beginnen met het bouwen van een roadmap door te kijken naar de bestaande features en ideeën op de backlog. Dat is ons vertrekpunt. Vaak is er een overdaad aan backlog items. Stel daarom voor iedere feature de volgende vragen:

 • Wat is de relatieve prioriteit?
 • Wanneer kan eraan gewerkt worden?
 • Hoeveel sprints zijn ervoor nodig?
 • Wat is de verdeling tussen design en ontwikkeling?

Door deze vragen te beantwoorden tijdens een product roadmap workshop kun je al binnen twee uur een strakke roadmap hebben staan.

Hoe organiseer je een product roadmap workshop?

Wanneer wij als Tribers aan de slag gaan met het bouwen van een roadmap plannen we een sessie in met een aantal stakeholders en het development team. Door het samen te doen ontstaat er meer begrip tussen de keuzes die gemaakt worden. Dan blijkt de zogenaamde kloof tussen business en IT eigenlijk wel mee te vallen en verschillen de ambities en belangen niet veel van elkaar.

Tijdens de workshop zijn we vooral op zoek naar de features waarvan we verwachten dat die het meest bijdragen aan de product visie. Dit doen we in twee rondes.

Ronde 1: prioriteren op basis van relatieve waarde.

We gaan eerste bepalen in hoeverre de features, ten op zichtte van elkaar, bijdragen aan het bereiken van de visie. Dit doen we in 3 stappen:

 1. Pitch in een minuut waarom de feature belangrijk is
 2. Geef het team de ruimte om een minuut lang verhelderende vragen te stellen
 3. Kies met elkaar een plek op de (virtuele) muur gebaseerd op relatieve waarde.

De eerste feature gebruik je als referentie en vanuit daar kies je steeds of de volgende feature belangrijker of minder belangrijk is dan de features op de muur. Herhaal dit tot je alle features relatief hebt geprioriteerd. Als je een tool als Miro gebruikt ziet dat er uiteindelijk zo uit:

Relatieve Prioritering
Relatieve Prioritering

Ronde 2: inschatten en plannen

In de tweede ronde gaan we bepalen wanneer er aan een feature gewerkt kan worden en hoeveel sprints het team nodig denkt te hebben. Dit wordt dus de daadwerkelijke roadmap. Hierin nemen we de volledige verwachtte doorlooptijd mee. Dus niet alleen het development gedeelte maar ook onderzoek, design en analyse.

 1. Vraag het team om een inschatting van het aantal sprints
 2. Faciliteer een discussie van 2 minuten om verschillende perspectieven te delen
 3. Plaats de feature op de roadmap op basis van het aantal verwachtte sprints
 4. Maak een onderscheid tussen voorbereiding en bouwen zodat je inzicht hebt wanneer de nadruk op refinement ligt en wanneer op bouwen.

Zo heb je aan het eind van de sessie je eerste product roadmap gemaakt die er ongeveer zo uit ziet:

Product roadmap

Het belang van een product roadmap

Voor management helpt de roadmap om te begrijpen waar het team staat en waar het de komende tijd aan gaat werken. Beperk daarom technische termen en kies woorden die voor iedereen begrijpelijk zijn. Probeer te voorkomen dat wanneer je de roadmap toont mensen opnieuw vragen wat er ook alweer bedoeld wordt met bepaalde items. Focus op wat het oplevert voor de klant en maak het begrijpbaar. Een goede product roadmap helpt je om in te spelen op veranderende klantbehoefte door nieuwe features af te wegen tegen bestaande roadmap items.

Lees meer

Agile Dean Leffingwell

5 lessen van SAFe bedenker Dean Leffingwell in Denver

Dean geeft antwoord op verschillende uitdagingen.

Lees meer
Maturity modellen

Weten waar je teams staan in hun Agile ontwikkeling?

De Do’s en don’ts van Agile maturity modellen

Lees meer
Agile Team

HR in Agile teams

4 inzichten om als scrum master het verschil te maken.

Lees meer
All posts
Whitepaper Digitale Transformatie

Digitale transformatie en Organisatiecultuur

Onderzoek toont aan dat een digitale cultuur één van de drijfveren is voor een succesvolle digitale transformatie. Echter wordt cultuur vaak gezien als iets ongrijpbaars, wat het lastig maakt om deze actief te managen. In dit white paper delen we zeven pijlers van een digitale cultuur.

In onze complexe, steeds veranderende wereld gaan trends en digitale ontwikkelingen razendsnel. Dit brengt ook de noodzaak voor bedrijven om zich te transformeren naar wendbare, digitale organisaties. Digitale transformatie loont: digitaal volwassen bedrijven blijken significant winstgevender dan peers. Diverse onderzoeken stellen dat een ‘digitale cultuur’ de digitale transformatie bevordert. Maar wat is die cultuur precies, en wat kunnen managers en digitale aanjagers doen om deze cultuur te realiseren?   Een digitale cultuur wordt gekenmerkt door zeven pijlers. Welke dit zijn en hoe je deze kunt toepassen ontdek je in ons whitepaper.

 

Download ons whitepaper

Download onze whitepaper

Lees meer

Agile Dean Leffingwell

5 lessen van SAFe bedenker Dean Leffingwell in Denver

Dean geeft antwoord op verschillende uitdagingen.

Lees meer
Maturity modellen

Weten waar je teams staan in hun Agile ontwikkeling?

De Do’s en don’ts van Agile maturity modellen

Lees meer
Agile Team

HR in Agile teams

4 inzichten om als scrum master het verschil te maken.

Lees meer
All posts
valkuilen productontwikkeling

8 valkuilen van productontwikkeling

Vaak zien we dat teams en organisaties moeite hebben om een idee te vertalen naar een werkend product. Vaak wordt er onnodig veel tijd, geld en energie verspilt aan het uitwerken van een plan. In dit blog zetten we 8 veel voorkomende valkuilen op een rij. Binnenkort lanceren we onze Product Toolkit om ervoor te zorgen dat jij niet in deze valkuilen stapt.

Laat mij weten wanneer de toolkit beschikbaar is

8 veelvoorkomende valkuilen

 1. Het product heeft geen duidelijke visie. Hierdoor mist men richting en focus.
 2. Veel mensen bedenken vanachter hun bureau wat mooi zou zijn voor de klant, om er vervolgens achter te komen dat het weinig aansluit bij de klantbehoefte.
 3. Mensen laten zich verleiden door het maken van plannen. Zorgvuldige lange termijn berekeningen, budgetteringen en productontwerpen zijn dagelijkse kost. Om er vervolgens achter te komen dat het in de werkelijkheid anders is verlopen.
 4. Door het gebruik van verkeerde metrics weet je niet of je moet doorgaan of juist moet stoppen. Het aantal website bezoeken is vaak al reden genoeg om te denken dat men op de juiste weg is. Maar hoeveel waarde er nu echt in je product zit en waar deze vandaan komt is vaak een raadsel.
 5. Men durft niet te falen. Door de angst voor fouten lopen we een goudmijn mis: de lering van de gemaakte fouten. Slimme organisaties weten:

  “The faster you learn, the faster you earn”

 6. Denken in hokjes en silo’s. Hierdoor ontstaat er een afstand tussen verschillende functiegebieden in een organisatie. Vaak ten kostte van het product. Daarnaast leidt dit tot veel afhankelijkheden en wachtmomenten waardoor de innovatiesnelheid laag blijft.
 7. Management bepaalt wat er op de product roadmap staat. Terwijl deze groep vaak het minst klantcontact heeft, met verkeerde keuzes tot gevolg.
 8. In de uitvoering hebben organisaties de neiging om te veel dingen tegelijk te willen oppakken. Dit leidt net als op de snelweg tot een file en dus een langere doorlooptijd.

Lees meer

Agile Dean Leffingwell

5 lessen van SAFe bedenker Dean Leffingwell in Denver

Dean geeft antwoord op verschillende uitdagingen.

Lees meer
Maturity modellen

Weten waar je teams staan in hun Agile ontwikkeling?

De Do’s en don’ts van Agile maturity modellen

Lees meer
Agile Team

HR in Agile teams

4 inzichten om als scrum master het verschil te maken.

Lees meer
All posts
Tribe Talk

Tribe Talk: Snel nieuwe ideeën verkennen met lean portfolio management

Op 10 juni was onze tweede Tribe Talk live vanaf het hembrugterrein. In deze tweede editie lieten we jullie zien hoe je snel nieuwe ideeën kunt verkennen met Lean Portfolio Management.

Ideeën verkennen met Lean Portfolio Management

Lean Portfolio management helpt je om scherpe keuzes te maken en risico’s en onzekerheden in je portfolio te verlagen. Als je de fases van het Lean Portfolio Kanban slim toepast en business owners en teams de tools geeft om te experimenteren en te valideren zorg je voor maximale waarde in je portfolio. Investeer op basis van metered funding. Lage investeringen als de risico’s hoog zijn en hoe meer aannames je hebt gevalideerd hoe meer je investeert. Denk en werk als een startup.

Onze tips:

 1. Spreid je win kansen. Je kunt je geld beter spreiden over veel kleine initiatieven dan inzetten op een paar grote.
 2. Accepteer dat je niet alles kunt weten en creëer inzichten door te experimenteren
 3. Investeer alleen in gevalideerde initiatieven
 4. Accepteer dat niet alle projecten slagen
 5. Laat business owners zelf tot het inzicht komen of ze hun initiatief wel of niet moeten voortzetten doormiddel van validaties

Check ook ons blog over Lean Portfolio Management

Kijk terug

 • Tribe Talk portfolio management

Tribe Talks

Schrijf je in voor de aankomende Tribe Talks en ontdek hoe je kunt denken en werken als een startup.

Alle events
Design thinking

Tribe Talk: De kracht van Design Thinking en Lean Startup (met Wolters Kroes)

Op 20 mei was onze allereerste Tribe Talk live vanaf het hembrugterrein. In deze eerste editie lieten we jullie de kracht zien van Design Thinking en Lean Startup. Door deze technieken toe te passen waren we in staat om in 4 weken een platform te lanceren waarop je een artiest kunt boeken voor je online borrel; Videonelen

We sloten af met een feestje samen met Wolter Kroes! Bekijk de video hieronder.

Dit hebben we bereikt door 3 vragen te beantwoorden:

 1. Zit er iemand op te wachten?
 2. Kunnen we het realiseren?
 3. Is het economisch interessant?

Deze vragen hebben we niet beantwoord achter ons bureau maar door op pad te gaan en te gaan experimenteren. Zo waren we in staat om snel onze aannames te valideren.

Kijk onze eerste Tribe Talk terug:

Onze tips:

 1. Hou het simpel, goedkoop en snel in het begin
 2. Versterk je inzichten door meerdere experimenten te doen op dezelfde hypothese
 3. Verlaag de risico’s en onzekerheden zoveel als je kan voordat je iets bouwt

 

Lees meer

Agile Dean Leffingwell

5 lessen van SAFe bedenker Dean Leffingwell in Denver

Dean geeft antwoord op verschillende uitdagingen.

Lees meer
Maturity modellen

Weten waar je teams staan in hun Agile ontwikkeling?

De Do’s en don’ts van Agile maturity modellen

Lees meer
Agile Team

HR in Agile teams

4 inzichten om als scrum master het verschil te maken.

Lees meer
All posts
Tribers thuiswerk onderzoek

Uitkomsten Tribers Thuiswerk onderzoek

 

Als Tribers weten we dat teams pas echt gaan presteren als ze in verbinding staan met elkaar, in verbinding staan met een leider, en in verbinding staan met een gezamenlijk doel.

Maar hoe houd je die verbinding in stand als je niet meer met elkaar aan een bureau zit, niet meer bij dezelfde koffieautomaat staat en een gezamenlijke lunch niet vanzelfsprekend is. Ook een gesprek opvangen van je buurman is er niet meer bij.

Het online werken vraagt veel van teams en leiders. Om erachter te komen hoe verschillende organisaties hiermee omgaan hebben we het Tribers Thuiswerk onderzoek gelanceerd.

We waren benieuwd hoe managers omgaan met deze nieuwe realiteit. Welke initiatieven zijn er opgestart? Wat werkt goed? Welke uitdagingen zijn er nog? Wat kunnen we van elkaar leren.

Download het onderzoeksrapport

Scaling Agile

Scaling Agile met Lean Portfolio Management

De initiatieven binnen jouw organisatie komen onvoldoende van de grond. En als er eentje is opgestart, duurt het te lang voordat jouw klant er iets van merkt. Herkenbaar? In de praktijk zien we dit vaak. Onze ervaring is dat deze situatie vooral ontstaat doordat de organisatie te veel tegelijk wil. De sleutel? Focus en transparantie. Laat aan de ene kant duidelijk zien wat de prioriteiten zijn. En maak aan de andere kant helder waar de teams aan werken. Lean Portfolio Management helpt je om deze transparantie handen en voeten te geven.

“Just as individuals get less done when they attempt to multitask, organizations accomplish less when they attempt to do too many things at once.” – Mike Cohn


Wat is Lean Portfolio Management?

Met Lean Portfolio Management toets je nieuwe initiatieven aan de strategische thema’s van de organisatie. Hierdoor kun je als organisatie eenvoudiger en sneller de juiste keuzes maken. Wat die juiste keuzes dan zijn? De initiatieven met de hoogste ‘cost of delay’. Oftewel wat gebeurt er als we het niet doen? Zo kies je de initiatieven die het meest bijdragen aan de strategie en kun je als organisatie je doelen bereiken.

Portfolio flow

Het fundamentele doel van Lean Portfolio management is ideeën om te zetten in producten, te meten hoe klanten erop reageren en te ontdekken of je moet door ontwikkelen (persevere) of iets nieuws moet proberen (pivot). En dat met de snelheid van een startup.

Portfolio Kanban

De Portfolio Kanban is een methode om de flow van de ‘portfolio epics’ (strategische initiatieven) te visualiseren en analyseren. Om het proces transparant te maken introduceren we een portfolio kanban met 6 fases.

lean portfolio management

 1. Funnel – Alle grote ideeen zjin hier welkom
 2. Reviewing – Het idee wordt verder uitgewerkt op basis van business hypotheses en uitkomsten.
 3. Analyzing – Hier worden de minimale functionaliteiten bepaald die nodig zijn om de hypotheses te kunnen bevestigen (MVP)
 4. Portfolio Backlog – Op basis van ‘cost of delay’ wordt bepaald welke prioriteit het initiatief krijgt.
 5. Implementing – Teams gaan aan de slag met de MVP op basis van de Build-Measure-Learn Cycle om te bepalen of ze moeten door ontwikkelen of iets anders van de portfolio backlog moeten oppakken dat meer waarde oplevert.
 6. Done – Het product is opgeleverd en met behulp van data wordt het succes gemeten.

 

Starten met Lean Portfolio Management

Het activeren van Lean Portfolio Management doen we in concrete, afgebakende stappen

 1. Haal de strategische thema’s boven water.
 2. Breng alle initiatieven die langer duren dan 3 maanden in kaart.
 3. Organiseer een prioriteitensessie en prioriteer de initiatieven relatief aan elkaar op basis van Cost-of-Delay. TIP: Print alle titels uit en plak ze relatief aan elkaar op de muur. Helemaal rechts op de muur is het meest waardevol en helemaal links op de muur het minst.
 4. Plot de initiatieven op de fases van het Kanban en beperk de ‘work in progress’ limiet
 5. Begeleid de Product Teams in het uitwerken, plannen en oppakken van de gekozen initiatieven. Hier kan een gezamenlijk planning event uitkomst bieden.
 6. Blijf alle stakeholders en teams actief betrekken om de flow gaande te houden.

Meer waarde uit je investeringen
Door Lean Portfolio Management concreet te maken, zorg je ervoor dat je teams in de juiste richting bewegen. En dat ze werken aan die dingen die klantwaarde leveren.

Bekijk de Tribe Talk

Lees meer

Agile Dean Leffingwell

5 lessen van SAFe bedenker Dean Leffingwell in Denver

Dean geeft antwoord op verschillende uitdagingen.

Lees meer
Maturity modellen

Weten waar je teams staan in hun Agile ontwikkeling?

De Do’s en don’ts van Agile maturity modellen

Lees meer
Agile Team

HR in Agile teams

4 inzichten om als scrum master het verschil te maken.

Lees meer
All posts