omgaan met weerstand

Team Dynamiek

vrijdag 12 juli 13:00 - 17:00 uur
Workshop omgaan met weerstand

wat leer je tijdens de omgaan met weerstand workshop?

Tijdens deze training leer je om bij een voorgestelde verandering mensen goed mee te nemen en de noodzaak voor de verandering te verduidelijken. Je herkent de verschillende fases van een veranderproces en je hebt handvaten om hier mee om te gaan. Zoals constructief met weerstand omgaan en deze om te buigen naar betrokkenheid en misschien zelfs enthousiasme.

Je leert om te stáán voor die verandering en om een visie en strategie helder over te brengen. Met sterk leiderschap weet je hoe je een boodschap helder en inspirerend over kan brengen om een ander daadwerkelijk te overtuigen. Je begrijpt hoe je betrokkenheid bij collega’s creëert en je motiveert ze om misschien zelfs ambassadeurs van de verandering te worden.

dit neem je mee:

Sta met overtuigingskracht in je schoenen

De angst, onzekerheid en weerstand van jouw collega’s weet je om te buigen naar vertrouwen, openheid en betrokkenheid.

Betrek collega’s bij de algehele visie voor de organisatie

Je weet de strategie en visie duidelijk over te brengen en collega’s te motiveren om daarin hun eigen steentje bij te dragen.

Weet een cultuur positief te beïnvloeden

We ontdekken hoe je binnen een organisatie of team een cultuur kan creëren waarin mensen zich gehoord voelen en feedback en ideeën durven te delen.

Een robuustere organisatie

Je maakt het mogelijk de beoogde doelen van de organisatie te halen en flexibel en slim mee te bewegen met veranderingen.

workshop programma:

Verduidelijk de noodzaak voor verandering

We experimenteren om zo concreet, realistisch en eenvoudig mogelijk het doel van de verandering over te brengen.

Constructief met weerstand omgaan

We bespreken verschillende soorten weerstand en hoe je deze kan herkennen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden zullen we technieken uitproberen om hier mee om te gaan.

Inspirerend en overtuigend leidinggeven

Aan de hand van praktijkvoorbeelden kijken we wat een boodschap inspirerend maakt. Verder bespreken we verschillende technieken hoe je een boodschap overbrengt en hoe je een ander kan overtuigen.

Van medewerkers enthousiaste ambassadeurs maken

We kijken hoe we collega’s enthousiast en gemotiveerd krijg bij een voorgestelde verandering. Verder bespreken we hoe je de betrokkenheid van je collega’s kan vergrootten en wat het effect hiervan is.

voor wie is deze workshop interessant?

Deze workshop is ideaal voor mensen die succesvol leiding willen geven aan verandering. Je wilt dat collega’s graag meegaan in de verandering die jij of je organisatie voor ogen heeft – mits ze daarin goed worden meegenomen. Maar hoe buig je de oorspronkelijke weerstand om tot intrinsieke motivatie voor verandering?

wil je deze workshop in-house organiseren?

Met een in-house workshop stemmen we de inhoud specifiek af op jouw behoeften en uitdagingen. Profiteer van een persoonlijke en op maat gemaakte ervaring voor jouw team. Interesse? Neem dan contact op met Niels.