Agile Mindset

Jouw agile teams leveren niet op wat je verwacht. Je hebt het gevoel dat agile binnen jouw organisatie niet goed werkt. Of je wil met agile starten, maar weet niet hoe je moet beginnen. Herkenbaar? In de praktijk komen we deze situaties vaak tegen. De oplossing? Die ligt niet in het rigide neerzetten van de agile rituelen, maar in het activeren van een agile mindset.

Wat is een Agile mindset?

Met een agile mindset ga je uit van de essentie van agile. Het gaat om het echt doorleven van de agile aanpak. Om eigenaarschap, verantwoordelijkheid en vertrouwen. De details kunnen per team verschillen, de essentie blijft hetzelfde.

Door deze principes binnen de teams te laten leven, merk je al snel verschil. Niet eenmalig, maar in alle fases van de agile journey. Teams worden sneller en producten sluiten beter aan bij de klantwens. Doelen worden makkelijker en met meer plezier gehaald. En agile blijkt ook binnen jouw organisatie veel op te leveren.

Hoe activeren we een agile mindset?

Vaak zien we forse verschillen tussen de teams. Daarom starten we met de Agile Basics. Hierin maken we een team selfie, waarmee je ziet waar de groeikansen liggen. En de voortgang duidelijk wordt. Daarna kiezen de teams hun eigen bouwblokken uit de Extended Agile Team Journey. Zodat alle teamleden samen met de juiste elementen aan de slag gaan. Elk team bouwt zelf, en op een eigen manier, aan een agile mindset.

De snelheid van een startup

Door het activeren van de agile mindset ontstaat een andere mentaliteit. De sfeer van een startup. Een combinatie van vrijheid en resultaatgerichtheid. Je mensen durven belemmeringen bespreekbaar te maken en met nieuwe ideeën te komen. Daardoor worden je teams sneller en wendbaarder. En innovatiever. Zodat je klanten oplossingen krijgen waar zij de waarde van zien.

Rick de Boer

Activeer de agile mindset binnen jouw organisatie

Neem contact op met Rick en ontdek hoe je de agile mindset binnen jouw organisatie kunt activeren.