Ik zie vaak dat in organisaties veel tijd wordt besteed aan het bouwen van nieuwe technologie. Maar innovatie is voor mij iets anders dan hard werken om nieuwe features op te leveren. In de snelle wereld van product development is het niet ongewoon om vast te zitten in een 'featurefabriek'.

Een wereld met volle backlogs, maar waar het begrijpen van wat de klant echt wil, achter blijft. Als productmanager is het cruciaal om uit deze val te komen en te verschuiven naar een aanpak waar klantwaarde de drijvende kracht is. In dit blog neem ik jullie mee in een aantal uitdagingen die ik zie en concrete stappen om meer klantwaarde te leveren.

uitdaging: onduidelijkheid over eindgebruikers

Soms is het niet duidelijk wie de eindgebruiker van het product is. Het klantsegment is niet duidelijk gedefinieerd. Zonder dit begrip is het moeilijk om een product te ontwerpen dat naadloos aansluit op de behoeften van je gebruiker.

oplossing: definieer en begrijp de eindgebruiker

Maak persona's van je eindgebruikers. Begrijp hun gedrag, verwachtingen en doelen. Dit helpt niet alleen bij het afstemmen van je product op hun behoeften, maar ook bij het nemen van beslissingen die een positieve impact hebben op hun ervaring.

uitdaging: in de bouwmodus zitten zonder klantinzicht in klantproblemen

Het is verleidelijk om direct de ontwikkelingsfase in te duiken, vooral wanneer er druk is om snel resultaten te boeken. Maar vaak is onduidelijk welk specifiek probleem je oplost. Zonder een diepgaand begrip van de klant en hun behoeften, kan deze aanpak resulteren in vernieuwingen die weinig resoneren met de gebruikers.

oplossing: klantinzicht als fundament

Om uit deze val te komen, is het essentieel om te investeren in klantinzicht. Voer regelmatig gesprekken met klanten, voer enquêtes uit en analyseer klantgegevens. Of observeer je klant in zijn of haar omgeving. Begrijp de belangrijkste pijnpunten, obstakels en frustraties van de je gebruiker. Dit inzicht biedt je een fundament waarop je waardevolle functies kunt bouwen.

uitdaging: effectiviteit oplossing is onbekend

Stel je hebt een probleem gevonden en je begint aan een oplossing te werken. De vraag erna is dan nog of jouw oplossing het voorgenomen doel bereikt. Namelijk: het klantprobleem effectief oplossen. Met de behoefte om snelheid te maken worden vaak aannames gemaakt en wordt er meerdere sprints vooral over de opgeleverde oplossing gesproken.

oplossing: experimenteer en valideer

Zorg ervoor dat je het effect van jouw oplossing goed begrijpt. Dit kun je doen door je aannames goed te valideren. Door kleinschalige experimenten uit te voeren, krijg je deze antwoorden. Gevoelsmatig lijkt dit valideren soms tijd te kosten, maar het levert je vooral veel tijd op. En mensen worden fan van je product.

Hier volgen enkele concrete acties waar je als product manager vandaag nog mee kan beginnen.

Organiseer klantinterviews: plan regelmatig klantinterviews om direct inzicht te krijgen in hun behoeften en uitdagingen.

Implementeer Design Thinking workshops: doe met je team design thinking workshops om gezamenlijk problemen te identificeren en oplossingen te bedenken.

Creëer persona's: definieer duidelijke persona's voor je eindgebruikers. Zorg ervoor dat het hele team deze begrijpt en er rekening mee houdt bij het nemen van beslissingen.

Prioriteer problemen boven functies: Maak een verschuiving in mindset van functiegericht naar probleemgericht. Prioriteer functies op basis van hun impact op het oplossen van specifieke klant problemen.

Implementeer prototyping en feedbackloops: bouw prototypes van je ideeën en verzamel vroeg feedback van klanten. Dit helpt bij het verminderen van risico's en zorgt voor continue verbetering.

Door deze stappen te volgen, kun je als product manager de val van de featurefabriek vermijden en je richten op het leveren van echte klantwaarde. Bouw niet alleen iets omdat je het kan bouwen, bouw iets waarvan je zeker weet dat jouw klant het wilt en nodig heeft.