met een notitieblok vol vragen vlogen Jordy en Melvin begin Maart naar Denver

Met een notitieblok vol vragen vlogen Jordy en Melvin begin Maart naar Denver, USA voor de 4-daagse training; Implementing SAFe. Natuurlijk kun je deze trainingen ook wat dichter bij huis vinden, maar wij wilden de uitdagingen die onze klanten ervaren met scaling Agile eens aan de bedenker zelf voorleggen. Dus gingen we het gesprek aan met Dean Leffingwell, bedenker van het Scaled Agile Framework. Wat zijn waardevolle metrics binnen SAFe? Hoe richt ik een Value Stream in? Hoe breng ik focus in mijn portfolio? Dit zijn een aantal vragen die we aan Dean hebben gesteld.

In dit blog nemen wij je graag mee in onze journey. We geven antwoord op de vragen die we hebben ontvangen via social media en van onze klanten; Essent, Etos en KLM.

the basics

De training ving aan met een relatief laagdrempelige inleiding van het SAFe framework, de aanleidingen en achterliggende redeneringen. Dean legt hierin de nadruk op het systeem denken. Hij gaat ervan uit dat het (agile) team de basis is van je systeem of organisatie, maar dat een team op zich niet dusdanig de structuur kan veranderen wanneer dit noodzakelijk is of lijkt. Een sleutelrol hierin is weggelegd voor het management waar de besluiten worden genomen, idealiter op basis van servant leadership gericht op de behoeften van de teams en daarmee van het systeem.

Ook de mix van Agile en Lean fundamenten komt sterk naar voren in het verhaal van Dean, met als ultieme focus de minimalisering van cost of delay, incremental agility en pragmatische toepassing van zaken als DevOps en CI/CD. Dit alles komt samen in de negen SAFe principles.

  1. Take an economic
  2. Apply systems thinking
  3. Assume variability; preserve options
  4. Build incrementally with fast, integrated learning cycles
  5. Base milestones on objective evaluation of working systems
  6. Visualize and limit WIP, reduce batch sizes, and manage queue lengths
  7. Apply cadence, synchronize with cross-domain planning
  8. Unlock the intrinsic motivation of knowledge workers
  9. Decentralize decision-makin

‍‍SAFe metrics

Eén van de vragen die wij kregen was gerelateerd aan de SAFe metrics. SAFe kent een aantal metrics die je kunt gebruiken om inzicht te krijgen in de performance van je Agile Release Train (ART).

Om inzichtelijk te maken hoeveel business waarde er wordt geleverd door de ART wordt er gebruik gemaakt van estimated en actual business value. Dit zijn echter maar twee meetmomenten: aan het begin van de PI (als afsluiting van het PI Planning Event krijgen business owners de kans om de individuele PI Objectives te scoren op waarde met een schaal van 1 t/m 10) en aan het einde van de PI. Toen we aan Dean vroegen “hoe hou ik grip tijdens mijn PI?” was zijn antwoord simpelweg eenvoudig: blijf in gesprek met je epic owners, business owners en alle andere relevante stakeholders die gerelateerd zijn aan je business doelstellingen.

Sterker nog, Dean heeft zelf bijna alle metrics die in het SAFe framework benoemd staan overboord gegooid en houdt vast aan de eerder genoemde business value, maar vooral aan de waarde van een goede en constante dialoog.

Value Stream Mapping

Een andere vraag die we meegenomen hebben gaat over de opzet van je Agile Release Train (ART), want hoe bepaal je nu wat de beste configuratie is voor jouw ART?

Middels een interactieve value stream mapping simulatie hebben wij tijdens deze training mogen ervaren hoe je dit het beste kunt doen. We beginnen met de sequentiële processtappen die leiden tot de levering van waarde naar de klant, inclusief de triggers. Door dit te doen heb je eigenlijk al vrij eenvoudig je operationele value streams, de stromen die het primaire klant-proces blootleggen.

Vervolgens is de kunst om ook de onderliggende (technische) systemen te identificeren die je primaire klant-processen ondersteunen en daarmee mogelijk maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan je front-end en back-end applicaties (voorraad-database, communicatiesystemen of betaalsystemen), maar ook aan alle systemen ter integratie van deze applicaties.

Door de mensen (en teams) te plotten op deze systemen en de onderliggende development value streams (het werk wat deze mensen uitvoeren om de systemen te creëren) te identificeren kom je tot een totaalbeeld van je value streams. Afhankelijk van de focus die je aan je trein mee wilt geven (feature of subsysteem), de grootte van je trein (50-125 personen) en de afhankelijkheden die hiermee gepaard gaan, kun je vervolgens je value stream plotten op één of meerdere ART(s). Belangrijk om hierin niet te vergeten is dat je trein zelf in staat moet zijn om de Continuous Delivery Pipeline constant in gang te houden. Dat wil zeggen dat de trein multi-skilled moet zijn ingericht en daarmee in staat moet zijn om continu nieuwe kansen te onderzoeken, deze te integreren met de development teams en continu in staat moet zijn om de werkende oplossingen die hieruit vloeien te kunnen deployen en releasen wanneer dat nodig is.

Safe Framework

portfolio epic kanban

Als we naar de bovenkant gaan in de bekende SAFe Framework plaat, komen we op het portfolio niveau. Dit is de plaats in het framework waar de strategische besluitvorming ligt.

Zoals Dean zegt: “de teams zijn de basis en bepalen hoe ze resultaten bereiken, maar je hebt het management nodig om de beoogde resultaten te bepalen en daarmee het systeem te veranderen.” Om tot een goed portfolio te komen wordt in het SAFe framework het principe van Lean Portfolio management toegepast met een aantal relevante componenten. Wat wij juist zo fijn vinden aan het SAFe Framework is dat het een framework is waaruit je de componenten kunt gebruiken die voor jouw organisatie zinvol zijn. De componenten die wij hier graag uit willen halen zijn het Portfolio Kanban en de Lean Startup Cycle.

Nadat op basis van de strategische thema’s van de organisatie de huidige situatie van het portfolio in kaart is gebracht in het Portfolio Canvas kunnen de Epic Owners en Enterprise Architect aan de slag met het Portfolio Kanban.

Deze tool stelt de organisatie in staat om grote business initiatives zichtbaar te maken en besluitvorming gestructureerd. Door middel van de limieten op onderhanden werk (WIP Limits) blijft er genoeg focus op realistische ideeën. De Kanban begint bij de funnel waar iedereen zijn “Big Idea” mag pitchen.

Na een review en WSJF (Weighted Shortest Job First) analyse op basis van een epic hypothese worden de ideeën geprioriteerd in de analyse kolom. De niet haalbare of waardeloze ideeën worden hierdoor zo laag geprioriteerd waardoor ze niet worden opgepakt en uiteindelijk worden verwijderd, dit verhoogt de focus op waarde levering. Nadat uit de analyse een MVP (Minimal Viable Product) en Lean Business Case zijn gekomen, wordt de MVP opgenomen in de Lean Startup Cycle (LCS).

lean startup cycle

In de LSC wordt de Epic MVP op de backlog van een ART geplaatst. Hiermee wordt een beperkt budget geïnvesteerd in het bouwen van dit MVP, zodat op basis van dit MVP een besluit genomen kan worden: meer features uit het epic bouwen of stoppen met dit epic.

Dit besluit wordt tevens genomen op de WSJF waarde van dat moment, welke constant moet worden geüpdate als gevolg van veranderende (markt)omstandigheden.

Wat ons betreft is de combinatie van het Portfolio Kanban met de Lean Cycle Start-up een ideale tool om te gebruiken, niet alleen in grote organisaties, maar ook voor iedere kleine start-up of incubator in een corporate is dit een goede manier om op een veilige manier te experimenteren en innoveren.

Tot zover een greep uit de inzichten die wij hebben op gedaan in Denver en daarmee het antwoord op een aantal vragen die wij mee hebben genomen richting Dean. Benieuwd naar alle andere inzichten of heb je nog een vraag die we in dit blog niet hebben beantwoord? Neem dan contact op met Jody.