interview met Stijn Konings

Stijn is al enkele maanden actief als Scrum Master in het GenAI en Chatbot-team bij VodafoneZiggo. Met de opkomst van GenAI is VodafoneZiggo vastbesloten om de beste AI-chatbot voor hun Ziggo klanten te ontwikkelen.

Dit interview werd gehouden op vrijdag 26 januari 2024 en werd uitgevoerd door Jeroen (Marketeer) en Stijn op Microsoft Teams.

Jeroen: "Hé Stijn, wat fijn dat je even tijd hebt. Laten we direct beginnen. Aan welke uitdaging werk je bij VodafoneZiggo op dit moment?"

Stijn: "De grootste uitdaging is om het GenAI en Chatbot-team efficiënt en zelfsturend te maken en zo agile mogelijk, wat betekent dat ze durven fouten te maken en experimenterend aan hun product werken. Toen ik daar binnenkwam, was er weinig structuur, zonder duidelijke afspraken over werkprocessen en planning."

Jeroen: "Kun je het team beschrijven? Met welke mensen werk je?"

Stijn: "Het team bestaat uit een Product Owner, ik als Scrum Master, drie Big Data Engineers, drie Data Scientists waarvan één ook een grote rol in Stakeholder Management heeft, en een data informatie analist. Recent is er nog een Big Data Engineer bijgekomen."

Jeroen: "Welke rollen binnen het team zijn essentieel om een goede teamdynamiek te krijgen?"

Stijn: "Toen ik binnenkwam, waren er minder mensen. De verschillende rollen, zoals Big Data Engineer, Data Scientist en Informatie Analyst, zijn allemaal essentieel. Ze moeten op elkaar aansluiten en samenwerken, ondanks dat ze in soort silo’s werken. Ook is de balans tussen verschillende persoonlijkheden belangrijk voor een goede teamdynamiek."

Jeroen: "Wordt een team samengesteld op basis van hard skills en soft skills?"

Stijn: "Er wordt geprobeerd om seniors en juniors te balanceren. En elk teamlid heeft weer zijn eigen kwaliteiten. Gelukkig heb ik een fantastisch team, met allemaal knappe koppen uit verschillende teams."

Jeroen: "Kun je iets vertellen over jouw aanpak?"

Stijn: "Als trainee begon ik met weinig kennis en ervaring. Bij Tribers word je gestimuleerd om te proberen en te durven falen. Mijn aanpak was eerst observeren, met iedereen praten, en van daaruit dingen proberen. Ik heb geleerd om mijn rol pragmatisch aan te pakken en focus te houden op structuur en efficiëntie."

Jeroen: "Waar ben je tot nu toe het meest trots op?"

Stijn: "Persoonlijk ben ik trots op hoeveel gestructureerder en gefocust ik ben geworden. Voor het team ben ik trots op hoe zij de veranderingen hebben opgepakt, wat heeft geleid tot een efficiëntere aanpak naar het product dat we willen opleveren."

Jeroen: "Hoe zie je de toekomst van innovatie bij Vodafone Ziggo en jouw rol daarin?"

Stijn: "Ik heb een groot vertrouwen dat de Gen AI chatbot zal slagen en dat klanten het prettig zullen vinden om een beroep op de chatbot te kunnen doen voor hulp. De uitdaging blijft groot, maar ik zie voldoende inzet van VodafoneZiggo om dit tot een succes te maken."

Jeroen: "Heb je tips voor andere scrum masters, vooral met betrekking tot de Gen AI uitdaging?"

Stijn: "Ja, de grootste uitdaging is om het team meer experimenteel te laten werken in plaats van het perfecte te willen uitdenken. Mijn tip is om te blijven werken aan het stimuleren van een experimentele mindset."