activeer zelfsturing en zelforganisatie

Als tribers zetten wij de Agile Mindset aan. Het neerzetten van het Agile framework en de daarbij behorende manier van werken is daarin een eerste stap. Maar bij tribers gaan we verder en kijken we dieper naar het proces, de verbinding tussen mensen en de waarde die daaruit wordt geleverd.

Eén van de waardes die in dit kader bij ons hoog in het vaandel staat, is om teams de kans te geven zowel zelf organiserend als zelfsturend te zijn. Vaak worden deze begrippen in één zucht genoemd en blijft het onderscheid erg vaag. Het onderscheid dat wij hierin zien, is dan ook van belang in het toewerken naar een actieve Agile Mindset binnen (teams in) je organisatie.

Het begint met het groeien tot een zelf organiserend team. Hieronder verstaan we dat een team zelf bepaalt het werk wordt uitgevoerd, met welke mensen dit wordt gedaan en in welke sprints dit wordt gepland. Dit alles binnen gestelde kaders om het team een visie en daarmee richting mee te geven.

De volgende stap in het sturingsproces is de stap waarin het team zichzelf gaat sturen. Niet alleen de organisatie is dan aan het team zelf, maar het team heeft ook invloed op wat ze gaat opleveren. Dit betekent dat het team samen met de PO en stakeholders de backlog samenstelt en zichzelf verder multi-skilled (en T-shaped) ontwikkelt. Zo is het team in staat om beter aan te sluiten op de business en operations teams en kan het deze functies zelfs opnemen in het team.

Waar een zelf organiserend team nog redelijk afhankelijk is van de PO en zijn stakeholders als het gaat om de gestelde richting, is een zelfsturend team daar al veel minder afhankelijk van. De werkzaamheden van een zelf organiserend team beperken zich vaak tot de ontwikkeling van werkende software, terwijl een zelfsturend team al snel kan gaan werken volgens het principe van DevOps of zelfs BizDevOps.

Op deze manier worden operationele beheertaken en/of de initiatie vanuit klantbehoeften opgepakt in één scrum team. Er zullen dan teams ontstaan die met een scherpere focus een hele waardeketen kunnen bedienen. Op deze manier slopen we silo’s in organisaties, verbinden we ketens, activeren we de Agile mindset en verhogen we de waarde voor de klant.