agile coaching schaalbaar maken

Een agile team is een team dat vanuit zelforganisatie in staat, is om waardevolle klant resultaten te boeken. Agile methodieken zijn een middel om dit doel te bereiken. Niet meer dan dat. Toch?

Wat betekent het om zelf organiserend te zijn? Hoe activeren agile coaches wendbaarheid in teams? Om hier achter te komen ging ik als onderdeel van mijn afstuderen op onderzoek uit. Ik observeerde agile coaches en ging het gesprek aan. Na een heleboel koppen koffie en interessante gesprekken kwam ik tot een aantal inzichten.

Zelf organisatie is een relatief begrip. Immers, is de manier van organiseren in agile methodieken (Scrum, Kanban, XP, ..) niet tot op zekere hoogte uiteengezet in regels en rituelen? In dit geval heeft zelf organisatie vooral betrekking op het feit dat teams autonoom bepalen hoe klant functionaliteiten worden opgeleverd. Maar in het kader van flexibel kunnen inspelen op veranderingen, geldt dit niet ook voor hoe teams samenwerken? Denk aan de komst van een nieuw teamlid, een verandering in organisatie structuur, of het kunnen oplossen van team conflicten. Kortom, zelf organisatie in bredere zin. Door teams zelf invulling te laten geven aan agile waarden en principes in plaats van vast te houden aan regels en rituelen, geeft dit teams die ruimte om te leren en te verbeteren.

De rol van agile coach is enorm waardevol tijdens zo’n leerproces. Coaches hebben immers kennis van agile, de teams weten wat er speelt in hun context. Door coaching gericht op het activeren van juist die agile mindset, leren teams zelf eigenaarschap te nemen over hun manier van werken. Zo wordt agile coaching schaalbaar en teams écht zelf organiserend. In een tijd van disruptie en snel kunnen inspelen op veranderingen is dit niet verkeerd, toch?

Ben je na het lezen van de blog nieuwsgierig geworden? Vanuit tribers laten we teams hun eigen agile journey bepalen om zo hun eigen groei vorm te geven. Heb je hier vragen over, neem dan contact met mij op.