de overtuiging van tribers: doelgericht werken

Bij Tribers zijn wij er stellig van overtuigd dat doelgericht werken de sleutel is tot succes. Of het nu gaat om ons persoonlijke einddoel of dat van ons team of onze klant, we houden altijd het einddoel in het oog. We geloven in werken vanuit een visie, ambitie, eigenaarschap en intrinsieke motivatie. In onze visie op Agile werken leidt dit uiteindelijk tot zelforganiserende Agile teams, gebaseerd op behaalde resultaten en feedback.

de rol van kpi's in het streven naar doelstellingen

Helaas zien we vaak dat de oude vertrouwde KPI's nog steeds worden gebruikt in het streven naar team- of bedrijfsdoelstellingen. Het stellen van doelen is natuurlijk goed, maar de manier waarop deze doelen worden gesteld is cruciaal. KPI's worden nog te vaak opgelegd van hogerhand, wat niet getuigt van Agile Leadership en de (leden van de) Agile Teams hindert in hun pogingen om hun werk effectief en efficiënt uit te voeren. Dit kan uiteindelijk leiden tot hoge kosten, iets wat juist niet een van je doelstellingen zou moeten zijn.

van opgelegde kpi's naar agile leadership

Om echt Agile Leadership te tonen, moeten we afstappen van de opgelegde KPI's, die vaak een gevoel van controle en macht van hogerhand teweegbrengen. Echt Agile Leadership vraagt om teams die zelf doelen stellen die realistisch en uitdagend zijn, en die zich richten op het leveren van kwaliteit.

het belang van zelfgeformuleerde kpi's in een agile team

Een Agile team bepaalt zelf hoe ze user stories omzetten naar een werkend product. Hierbij horen ook zelfgeformuleerde KPI's, zoals geleverde kwaliteit, een stijgende sprint velocity of 'gewoon' klanttevredenheid. Op deze manier wordt de ontwikkeling van zelforganisatie gewaarborgd en wordt je leveringsproces uiteindelijk een stuk efficiënter en waardevoller!