wil je de time-to-market en ROI van je initiatieven verbeteren?

Dan is focus op waarde gedreven een prima optie. De trend om vanuit waarde te handelen en het vertrouwen dat hiermee de meeste waarde wordt gecreëerd neemt toe. Het effect van het waarde gedreven handelen is verbluffend. In de praktijk zien we dat organisaties features vijf keer sneller met vier keer zoveel waarde op kunnen leveren

the art of maximizing the amount of work not done

De essentie van waarde gedreven handelen is focussen op wat werkelijk waarde creëert, om zo je business doelen te realiseren. Alle andere zaken zijn nice-to-have, maar leveren minder waarde aan je business doelen. Vanuit Agile wordt hieraan invulling gegeven met het 10e principe: “Keep it simple, the art of maximizing the amount of work not done”.

Ervaring leert dat veel organisaties zoeken naar hoe er invulling gegeven kan worden aan een waarde-gedreven aanpak. Het Pareto-principe heeft zich in de loop der tijd bewezen als een prima toepasbaar instrument voor het concreet maken van een waarde-gedreven aanpak.

De realisatie hiervan vindt plaats op basis van de economische regel uit het Pareto-principe, ook wel de 80-20-regel genoemd. Deze regel beschrijft dat 80% van de uitkomsten verklaard kan worden door 20% van de oorzaken. Zo kan 80% van de waarde al door 20% van de functionaliteit worden verkregen. De efficiëntie van de waarde kun je verhogen door je meteen op die 20 procent te richten.

hoe kom je tot de meest waardevolle 20 procent?

De zoektocht naar de meest waardevolle 20% van de functionaliteit, in drie stappen:

stap 1: samen de business value drivers vaststellen

Vanuit business participatie wordt per feature gezamenlijk inzicht verkregen in welke business value drivers worden geraakt door de feature.

stap 2: pokeren

Hierna wordt het mogelijk om de business value in te schatten aan de hand van het toekennen van business value points. Dit inschattingsproces van features vindt plaats op basis van ‘pokeren’ door de business vertegenwoordigers.

Het pokerproces is identiek aan het pokeren rondom het inschattingsproces van user stories, waarbij het Agile development team storypoints aangeeft. Elke deelnemer krijgt kaarten met waardes tussen 0-100, waarmee zij kunnen aangeven op welke waarde zij een activiteit inschatten.

stap 3: prioriteiten kiezen

De laatste stap is dat de features op basis van de gepokerde business value points worden geprioriteerd, zodat men in staat is om het Minimum Viable Product te kunnen vaststellen.

inzicht in de business value points

Uit ervaring blijkt dat het hanteren van business value points per feature ook een stimulerende uitwerking heeft op het Agile-team. Per Sprint is nu naast het aantal storypoints ook de geleverde business value points inzichtelijk geworden.