de initiatieven binnen jouw organisatie komen onvoldoende van de grond.

En als er eentje is opgestart, duurt het te lang voordat jouw klant er iets van merkt. Herkenbaar? In de praktijk zien we dit vaak. Onze ervaring is dat deze situatie vooral ontstaat doordat de organisatie te veel tegelijk wil. De sleutel? Focus en transparantie. Laat aan de ene kant duidelijk zien wat de prioriteiten zijn. En maak aan de andere kant helder waar de teams aan werken. Lean Portfolio Management helpt je om deze transparantie handen en voeten te geven.

“Just as individuals get less done when they attempt to multitask, organizations accomplish less when they attempt to do too many things at once.” – Mike Cohn

wat is Lean Portfolio Management?

Met Lean Portfolio Management toets je nieuwe initiatieven aan de strategische thema’s van de organisatie. Hierdoor kun je als organisatie eenvoudiger en sneller de juiste keuzes maken. Wat die juiste keuzes dan zijn? De initiatieven met de hoogste ‘cost of delay’. Oftewel wat gebeurt er als we het niet doen? Zó kies je de initiatieven die het meest bijdragen aan de strategie, en kun je als organisatie je doelen bereiken.

portfolio flow

De fundamentele doelen van Lean Portfolio management zijn om ideeën om te zetten in producten, te meten hoe klanten erop reageren, en te ontdekken of je moet doorontwikkelen (persevere) of iets nieuws moet proberen (pivot). En dat met de snelheid van een startup.

portfolio Kanban

De Portfolio Kanban is een methode om de flow van de ‘portfolio epics’ (strategische initiatieven) te visualiseren en analyseren. Om het proces transparant te maken introduceren we een portfolio kanban met 6 fases.

Funnel

 1. Funnel – Alle grote ideeën zijn hier welkom
 2. Reviewing – Het idee wordt verder uitgewerkt op basis van business hypotheses en uitkomsten.
 3. Analyzing – Hier worden de minimale functionaliteiten bepaald die nodig zijn om de hypotheses te kunnen bevestigen (MVP)
 4. Portfolio Backlog – Op basis van ‘cost of delay’ wordt bepaald welke prioriteit het initiatief krijgt.
 5. Implementing – Teams gaan op basis van de Build-Measure-Learn Cycle aan de slag met de MVP om te bepalen of ze moeten doorontwikkelen of iets anders van de portfolio backlog moeten oppakken dat meer waarde oplevert.
 6. Done – Het product is opgeleverd en met behulp van data wordt het succes gemeten.

starten met Lean Portfolio Management

Het activeren van Lean Portfolio Management doen we in concrete afgebakende stappen:

 1. Haal de strategische thema’s boven water.
 2. Breng alle initiatieven die langer duren dan 3 maanden in kaart.
 3. Organiseer een prioriteitensessie en prioriteer de initiatieven relatief aan elkaar op basis van Cost-of-Delay. TIP: Print alle titels uit en plak ze relatief aan elkaar op de muur. Helemaal rechts op de muur is het meest waardevol en helemaal links op de muur het minst.
 4. Plot de initiatieven op de fases van het Kanban en beperk de ‘work in progress’ limiet
 5. Begeleid de Product Teams in het uitwerken, plannen en oppakken van de gekozen initiatieven. Hier kan een gezamenlijk planning event uitkomst bieden.
 6. Blijf alle stakeholders en teams actief betrekken om de flow gaande te houden.

meer waarde uit je investeringen Door Lean Portfolio Management concreet te maken, zorg je ervoor dat je teams in de juiste richting bewegen. En dat ze werken aan díe dingen die klantwaarde leveren.