waarom bedrijven te veel blijven focussen op incrementele innovatie

We horen het veel: met radicale innovatie kun je nieuwe markten veroveren en concurrenten voorblijven. Je kan een voorsprong opbouwen in de markt en je positie verstevigen. Toch zien we dat veel organisaties blijven kiezen voor efficiency of incrementele innovatie. En blijft radicale innovatie achter. Waarom is dit?

definitie van incrementele innovatie

Laten we stilstaan bij de definitie van incrementele innovatie. Dit is het toevoegen van nieuwe features aan bestaande producten. Een voorbeeld van incrementele innovatie is de ontwikkeling van nieuwe smartphones. Elk jaar brengen de grote smartphone fabrikanten nieuwe modellen uit met kleine verbeteringen ten opzichte van het vorige model, zoals een snellere processor, betere camera of langere batterijduur. Deze innovaties zijn stapsgewijs en bouwen door op het bestaande model.

Het kan heel goed zijn om je product relevant te houden en hier goed in te investeren. Alleen heeft te veel focus op incrementele innovatie nadelen. Het is voor de consument niet altijd duidelijk dat er sprake is van echte innovatie. Het kan leiden tot een gebrek aan onderscheidend vermogen, waardoor klanten sneller geneigd te kiezen voor alternatieven.

wat zijn de risico’s van een eenzijdige focus op incrementele innovatie?

Het is een bekend fenomeen dat organisaties de neiging hebben om te focussen op incrementele innovatie. En dit is begrijpelijk. Het doorontwikkelen van bestaande producten of diensten is vaak minder risicovol en kosten-effectiever dan het ontwikkelen van compleet nieuwe producten of diensten. In grote organisaties worden budgetten vaak toegewezen aan bewezen verdienmodellen. Dit komt omdat vanuit management en finance wordt gekeken naar het verwachte rendement. Tijdens deze beslissingen wordt vaak gekozen voor zekerheid. Het grote nadeel is alleen dat de organisatie ondertussen wel wordt ingehaald voor andere bedrijven. Vaak speelt bij de keuzes in prioriteit ook de druk vanuit aandeelhouders of andere stakeholders een belangrijke rol. Deze druk zorgt voor nadruk op het behalen van korte termijnresultaten en snelle winstmaximalisatie, wat leidt tot gebrek aan de broodnodige radicale innovatie. Bij radicale innovatie heeft het rendement namelijk een aanlooptijd nodig, maar heb je meer winst op lange termijn.

waarom organisaties zich richten op incrementele innovatie

Ieder groot bedrijf was ooit een start-up. In deze beginfase was de organisatie bereid om risico te nemen. Nieuwe ideeën, nieuwe doelen, nieuwe klanten. Er werd door ondernemerschap een ‘product market fit’ gevonden. Na verloop van tijd en door de groei van een organisatie tuigen we steeds meer processen en bureaucratie op. Dit is ook wat management opleidingen ons leren: processen inrichten om efficiency te bevorderen. Efficiency denken, een uitkomst vanuit de industriële revolutie en het management denken van Lean. Deze processen zijn vaak erg goed bij een zekere markt. Alleen in een snel veranderende markt zorgt het voor risico’s van je bestaansrecht als organisatie.

hoe innovatiecultuur bijdraagt aan meer radicale innovatie in organisaties

Een andere reden waarom organisaties zich te veel richten op incrementele innovatie is het gebrek aan een innovatiecultuur. Organisaties moeten innovatie stimuleren en ondersteunen door middel van een cultuur waarin experimenteren en falen worden gewaardeerd. Nog vaak heerst er een cultuur waarin fouten maken als falen wordt gezien en wordt bestraft. Dit kan ertoe leiden dat werknemers terughoudend zijn om nieuwe ideeën te presenteren en te implementeren.

innovatiebalans voor toekomstig succes

De succesvolle organisaties van de toekomst zijn degenen die goed weten te balanceren in de verschillende typen van innovatie. Om te voorkomen dat organisaties te veel blijven hangen in incrementele innovatie, is het belangrijk om een cultuur te creëren waarin innovatie wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. het belangrijk om de focus te verleggen van korte termijnresultaten naar lange termijn groei en ontwikkeling. En om te blijven experimenteren met nieuwe producten, diensten en bedrijfsmodellen!