hoe werk je DevOps?

Met die vraag gingen Ericsson, DELA en ABN-AMRO het gesprek aan in één van de Meet & Greets. Hieronder delen we de uitdagingen en hebben we dé 5 tips voor organisaties die ook dit vraagstuk hebben!

Hoe werk je DevOps? Met die vraag gingen Ericsson, DELA en ABN-AMRO het gesprek aan in één van de Meet & Greets. Hieronder delen we de uitdagingen en hebben we dé 5 tips voor organisaties die ook dit vraagstuk hebben!

DevOps wordt gezien als een moeilijk begrip, iedereen heeft wel weer een andere uitleg. Hoe waar sommige definities ook kunnen zijn, uiteindelijk gaat het om multidisciplinaire teams die volledige verantwoordelijkheid hebben en voelen om een product of dienst te kunnen beheren en ontwikkelen. Waar komt dit vandaan? Uiteindelijk is DevOps ontstaan omdat er te weinig verbinding was tussen, aan de ene kant de ontwikkelteams, en aan de andere kant de beheerorganisatie.

uitdagingen

Er moet niet verwacht worden dat door DevOps te werken gelijk alles is opgelost. Uiteraard zijn er nog vele uitdagingen om deze manier van werken succesvol te maken. De belangrijkste uitdagingen die je tijdens een DevOps transitie tegenkomt werden tijdens de Meet & Greet besrpoken, namelijk: Hoe begin je? • Hoe neem je je medewerkers mee? • Hoeveel vrijheid geef je de teams? • Wat houdt de verantwoordelijkheid van een DevOps team in? • Hoe behoudt je kennisoverdracht in teams?

onze 5 tips

  1. Zorg ervoor dat je als organisatie niet alles van tevoren wilt uitkristalliseren. Niet alles kan vooraf bedacht worden en dat moet je ook accepteren. Probeer en leer. Doe bijvoorbeeld een pilot om het te ervaren. Start klein en leer van alle momenten en ervaringen.
  2. Mensen denken vaak in problemen en verzetten zich tegen veranderingen door de nadruk te leggen op de problemen die ze voorzien. Zelfs als deze problemen niets met de verandering te maken hebben. Stel vaker de vraag terug: is het probleem er nu ook? Vaak blijkt dan dat het probleem in de huidige situatie ook al bestaat. Belangrijk is om na te denken of het probleem in de nieuwe situatie makkelijker te tackelen is dan dat het in de huidige situatie is. Als men problemen ervaart, ben je dus eigenlijk op zoek naar een verandering. Ga die dan ook niet uit de weg.
  3. Management heeft vaak de neiging van bovenaf in te grijpen. Probeer teams juist de vrijheid te geven over team-gerelateerde beslissingen zoals het werken in DevOps en stel vooral de vraag wat zij nodig hebben. Laat teams zelf ervaren wanneer ze ‘pijn’ voelen. Dan zullen ze vanzelf naar andere teams kijken als voorbeeld en de hulpvraag stellen. Als er geen pijn is bij de teams, waarom zou je het dan vanuit management moeten veranderen.
  4. Probeer multidisciplinaire teams volledige verantwoordelijkheid, kennis en middelen te geven over de productontwikkeling. Laat ze dit ervaren en ook voelen. Dit betekent dat ze op elke discipline verantwoordelijk zijn, ook als er andere partijen bij betrokken zijn. Teams kunnen niet meer naar elkaar wijzen, maar zullen als team kijken welke werkzaamheden bij die verantwoordelijkheid horen een goed werkend product neer te zetten.
  5. Een mogelijkheid om kennisoverdracht te blijven houden is om teams vanuit hun intrinsieke motivatie circles/gildes te organiseren. Zo behoud je focus binnen de verschillende DevOps teams, maar kan je hiernaast specialisten van een vakgebied kennisoverdracht laten houden.

Zie jij nog andere tips of uitdagingen bij een transitie naar DevOps? Deel ze met ons, want wij willen graag van je leren!